Smitsjúkdómapróf

3.800 kr.

Í meðferðinni á Vogi er skimað fyrir smitsjúkdómum og lifrarbólgu C.